Viktig melding fra leder i NFK

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Fuglehund venner                   

Gjennom min tid i NFK har jeg lært at Fuglehund sporten er en fantastisk arena å være en del av.

Det er mange hyggelige hundeeiere som man stifter gode relasjoner til og utrolig mange flotte arrangement gjennom året.

Jeg vet at dette ikke kommer av seg selv og at det gjøres en enorm innsats på frivillig basis av personer som elsker denne sporten og miljøet.

Uavhengig av klubb eller rase er det viktig at man setter pris på dette frivillighetsarbeidet.

I den senere tid så har det kommet frem negative omtaler av enkeltpersoner i hundemiljøet.

Dette gjennom baksnakkelser og slarv som sprer seg som ild i tørt gress.

Slik ryktespredning er straffbart og jeg henstiller dere alle til å være på vakt og ikke ta del i dette.

Sett pris på de mange flotte resultatene som presteres og vær positiv og raus mot hverandre.

Med vennlig hilsen

Bjørn Sand

Leder NFK