Lokalt dommerutvalg 2020
Terje Strickert Samdal (Leder)
JLars Olav Sagberg
Morten Risstad

Utvalgs medlemmer 2020: