NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUBS

SANGER TIL LYSTIGE LAG

 

NB! Denne siden egner seg ikke for direkte utskrift. Vil du skrive ut en sang? Kopier med deg teksten inn i feks. Word eller annet program som du kan skrive ut fra.

  

Sanger:

NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUB

INNTRØNDELAG’S HYMNE

SNART ER KAFFEN KLAR

RYPJAKTA

JEGERSMANNEN VED HIMMELENS PORT

AGNAR SI’ TELLEVISE

MAINNFOLK

VIDE VIDDER

RYPESTEDET

EN ODE TIL DEN STORE VEIDEMANN…..

HUNDESPRELL

EMILS SPRITVISE

LÅT OSS SJUNGA

Mors lille Olle

INGEN SKÄNKT MIG…

HUSKUR

NUBBAN

Gamla menn

(Sangene er samlet inn av Hilde Kvithyll)

 

NORDENFJELDSKE FUGLEHUNDKLUB

Melodi:  Hurra for Jonas Anton Hielm 1934

 

SKA’  HOINNAN DÆM HA AVLANGT HAU ?

JAU DA SOM ET TRAU.

SKA’ ØRAN TOPPES ELLER HÆNG ?

DÆM SKA’  HÆNG OG SLÆNG.

MEN KROPPAN SKA’ VEL VÆRRA KORT?

DET BESTE E’ Å FÅ DÆM BORT.

 

TA EN DRAM, TA DÆ TO

DA BLI’ HOINNAN  GOO

TA EN DRAM, TA DÆ TO

DA BLI HOINNAN  GOO

 

SKA’ HOINNAN LIGG PÅ FUNKIS SENG?

DÆM SKA’ UT Å SPRENG.

SKA’ DRAMMAN HER FÅ STÅ I FRE’ ?

NEI DA , DÆM SKA NED.

 

TA EN DRAM, TA DÆ TO

OSV

 

 HAIN  ”SEKKER”  E’ VEL NÅ’ TE HOINN?

JAU HAIN E EIT FOIN.

HU ”TRICKI” E VEL OGSÅ GO

HU E  GOD FOR TO

MEN HAIN ”CHARM” TE’N KÅRE DA?

JAU HAIN E’ REKTIG BRA Å HA.

 

TA EIN DRAM, TA DÆ TO

OSV

 

EIN DOMMER KAIN ITJ VÆRRA SNILL

NÅR MYTJI STÅR PÅ SPILL

NÅR RYPAN FLYG OG HOINNAN SPRING

LESS SOM INGEN TING

SKRIV SIN DOM I REGN OG STORM

ROS OG RIS OG INGEN PRIS.

 

TA EN DRAM TA DÆ TO

DA BLI HOINNAN GOO

TA EN DRAM TA DÆ TO , DA E’ HOINNAN GOO.

 

 

INNTRØNDELAG’S   HYMNE.

 

LANGT INNI VØMMØLFJELLET

DER RELAN GÅR GODT OG BJØNN LIGG I HI

REINT DÆM PÅ SKI

INNOINNER HERMANSNASA

PLOKKA DÆM FRAM EIN SVARTKJEL TU  SÆKK,

LEITT ÆTTER BÆKK

 

SLO SÆ TE RO

HOINNAN VA GOO

KAFFE OG MAT 
RYPJEGERPRAT

LIVET E’ BRA 
KAILLAN VA GLA’

TOK SÆ EIN DRAM

 

KJÆM DU ÅT VØMMØLFJELLET

GLØMME DU BÅDE KVARDAG OG STRESS

KVITSKJORT OG DRESS

RYPAN DÆM LIGG Å VEINTE

PÅ KAILLAN SO KJEM I DJUPSNØ TE KNES

E’ DÆM NÅ TESS?

 

NOK AV TERRENG

RYPER I FLENG

HOINNA SOM STÅR

SKUDDET DET GÅR
FLAKSE OG FLYG
KAILLA SOM LYG
OM GODHOINNAN SIN

SANNN

 

 

SNART ER KAFFEN KLAR

 

Å HVILKEN GLEDESTUND,

SOLEN ER RØD OG RUND.

ENDELIG ER VI PÅ JAKT

Å DET  E’ SÅ MY’ Æ SKU’ SAGT

– LIVET ER IKKE DET VERSTE MAN HAR

OG OM LITT ER KAFFEN KLAR

 

RØSSLYNGEN BLOMSTRER OPP

DER STÅR EN REIN PÅ TOPP.

RYPENE FLYGER I FLOKK

NÅR DE ER MANGE NOK.

– LYKKEN ER IKKE DET VERSTE MAN  HAR

OG OM LITT ER KAFFEN KLAR.

 

VIER’N ER GRØNN OG SVAL,

VÅRBEKK I HVER EN DAL.

LUNGENE FRÅTSER I LUFT

Å HVILKEN PERLEDUFT.

– GLEDEN ER IKKE DEN VERSTE MAN HAR

OG OM LITT ER KAFFEN KLAR.

 

 

 

SANG I ET FOSSEBRUS

GIR OSS DEN RETTE RUS.

HIMLEN ER TEMMELIG BLÅ,

DET KAN JEG GODT FORSTÅ.

– LYKKEN ER IKKE DEN VERSTE MAN HAR

OG OM LITT ER KAFFEN KLAR

 

SÅ KOMMER HUNDEN INN,

LOGRER MED SJEL OG SINN.

LEGGER SEG LYKKELIG NED

OG VI HAR FUNNET FRED.

– LIVET ER IKKE DET VERSTE MAN HAR

OG OM LITT ER KAFFEN KLAR.

 

Hk

 

 RYPJAKTA

  MELODI  :BOBBY

 

HVER HØST E’ DET JAKT OG Æ DRAR TE FJELLS

MED HOIN OG GEVÆRET PÅ SKULDRA.

Æ HÅPE PÅ GOVÆR OG PLENTI MED RYP’

OG HULDRA HU BLI’ ITJ FORUNDRA.

FOR FJELLET E’ RØDT OG HIMMEL’N  E’ BLÅ

OG STEGGEN HAIN SKRATTE I LIA.

OG HOINN E’ GOD OG RYPAN E’ MANG’

DÆM HAVNE I SEKKEN MED TIA.

” Æ SKYT DÆM NED, Æ SKYT DÆM NED,

Æ SKYT DÆM NED . JA, Æ SKYT DÆM NED.”

 

EI RYPJAKT E’ TRIVLIG NÅR FUGLAN E’ MANG

OG HOINN VEIT KA HAIN SKA GJER.

MEN SOMTIDS SÅ GÅR DET ITJ SLIK SOM EIN TRUR,

DÆM GJØMME SÆ BORT OG E’  SÆR.

HOINN HAIN LEITE OG STREVE SOM VERST

OG STØKKE OG PRELLE SOM FAN.

Æ SPRING OG KAUKE:  KA E DET DU GJER?

OG RYPAN DEM FLAKSE OG FER.

”VI STØKKA DEM OPP , STØKKA DEM OPP,

STØKKA DEM OPP OG DEM FOR AV STED.”

 

 

SÅ BARs DET PÅ KURS I EIN TRIVELIG KLUBB

HER SKULLA VI LÆR Å BLI FLINK.

MED APPORTBEVIS OG SAUSERT’FIKAT

SÅ TRUDD VI AT NO VART DET ”BLINK”.

VI TRÆNA OG TRÆNA TE HOIN VART SUR

FOR DA TRUDD VI VI VA LUR

HAINN VILLA ITG GÅ,  OG HAINN SLUTTA Å STÅ

FOR AILLT KA’N GJOR, FEKK’N RIS.

 

 

”VI VIL PÅ JAKT ; RYPEJAKT.  JAKT; STORFUGLJAKT

JA NÅ VIL VI PÅ JAKT.”

 

 KOM NESTE HØSTEN OG ”HOINN” FEKK JAKT

HAINN JAKTA SOM ”GUDER”  KAN GJÆR.

JÆGER’N VA’ LØKKLIG, DA NØTTA DET LÆLL,

MED AILL DENNE TERPING OG STRÆV.

HOIN VA DØKTIG OG FANT MYTJI RYP’

OG JEGER’N HAINN KOINN BERRE SKYT.

FOR KVAR RYP’ HAINN HEINTA  SÅ FEKK’N MY’ SKRYT.

OG LIVET VA  HERLIG Å LEV’.

 

”Æ SKAUT DEM NED, Æ SKAUT DÆM NED,

Æ SKAUT DÆM NED, JA, Æ SKAUT DEM NED.”

Hk

 

 

JEGERSMANNEN VED HIMMELENS PORT

Melodi : Ivelandssekten.

 

St. PETRUS SATT BREDVED SIN PORT

ALT MED SITT LANGE SKJEGG,

DÅ KNAKKADE EN JEGERSMANN

DISKRET PÅ HIMLENS VEGG.

— VEM E’ DE’ , SA St. PETRUS  BØS,

SOM KNAKKAR SÅ SÅ DER ?

DE’ SLIPPER INGEN JEKEL-KNØS

INN GJENNOM PORTEN HER!

: /:  TA DEG EN TÅR :/:

HELAN OG HALVAN OG TERSEN GÅR!

 

— JAG ER EN STAKKARS JEGERMANN

SOM  MØRDAT MANGT ETT LIV

FOR JAKTENS OG FOR DRAMMENS SKYLD

JAG LEMNAT  HEM OG  VIV!

JAG SJØNG VELL, MEN MIN SALMESÅNG

BESTODO KUN DERI

ATT JAG OM HØSTEN NOGON GÅNG

TJØT DENNE MELODI:

REFR:

 

— DE BESTE MENN HER, PETRUS SA,

DE HØR TIL SAMMA  KOR.!

OG SPELAR DU LITT ”BRIDGE” OGSÅ

JAG SVÆR DU ROLIG T  FÅR!

DE’ STÅR EN RACKA KOBLAT HER

OG HUN BLIR SIKKERT NØJD,

TA MED DEG LERKA OG GEVÆR

GAKK INN TIL HERRENS FRØJD!

 

SJUR 1934

 

 

AGNAR SI’ TELLEVISE.

Melodi: Syng, syng og vær glad.

 

Hoinn, hoinn, hoinner og ein, hoinna som  jakte  alein

Hoinn, hoinn, hoinner og  to , hoinna som  tar det med ro

Hoinna som reise med doinder og brak,

hoinna som gjømme sæ bak.

Skåle det gjør vi  av ein enkelt groinn, aill sammen har vi ein hoinn.

 

Hoinn, hoinn, hoinner og tre , hoinna som aildri heill  fre’.

Hoinn, hoinn, hoinner og  fir’, løpetidshoinna som rir,

Hoinna som rampe så lyngspruten står

Hoinna som aildri  forstår.

Skåle det gjør vi av ein enkelt groinn, aill sammen har vi ein hoinn.

 

Hoinn, hoinn, hoinner og  fem, hoinna som liste sæ fræm,

Hoinn, hoinn, hoinner og seks, hoinna som gir oss kompleks.

Hoinna som står heilt te’ månen står opp, hoinna som ikke kain stopp.

Skåle, det gjør vi  av ein enkelt groinn, aill sammen har vi ein hoinn.

 

Hoinn, hoinn, hoinner og sju, hoinna med stil som ei ku

Hoinn, hoinn, hoinner og  ått’, hoinna som går ailt for smått.

Hoinna som ringe og støkke’ og stekk, hoinna som bit når vi drekk

Skåle det gjør vi  av ein enkelt groinn, aill sammen har vi ein hoinn.

 

Hoinn, hoinn, hoinner og ni, rakfesk det like da vi.

Hoinn, hoinn, hoinner og ti, sammen så stemme vi i ;

Når vi e’ sammen så har vi det bra, ingen e’ tungsindig da.

Skåle det gjør vi av ein enkelt groinn, aill sammen har vi ein hoinn.

 

B.O.

 

 MAINNFOLK

 

Mainn, mainn, mainnfolk  med sekk

Ønske sæ langt, lenger vekk….

Mainn, mainn, mainnfolk med telt,

Trur dæm ’e  århundrets helt.

Jakte og jakte te’ sola går ned

Rypan dæm får ikke fred.

Skåle det gjør vi , og saken er klar ..

Aill sammen treng vi ein kar…

 

Mainn, mainn, mainfolk med bil,

Mainfolk med bila med stil.

Mainn, mainn, mainfolk med pæng,

Ønske at aillt vare’ læng.

Mainfolk som jakte te’ pungen e’ tom

Mainnfolk som ikkje skyt bom,

Skåle det gjør vi og saken e’ klar

Aill sammen like vi kar.

 

Mainn, mainn, mainfolk med hoinn,

Fritid det må ha ein groinn.

Mainn, mainn, mainfolk  til fjells

Sei at aill domm’ran e’ fjols.

Sjer itj  att hoinn støkke og stekk

Græt når’n bit’ når n’ drekk..

Skåle det gjør vi, og saken e’ klar

Aill sammen like vi kar.

 

Mainn, mainn, mainfolk som gråne,

Mainnfolk med skjegg eller måne’

Mainn, mainn, mainnfolk med vom

Mainnfolk som itj e’ i form..

Mainnfolk som jakte te’ sola går ne’

Mainnfolk som itj’ gir oss fre’

Skåle det gjør vi og saken er klar

Aill sammen like vi kar.

 

hk

 

VIDE VIDDER.

 

Vi trivs best i midtre Norge, nære fjellan vil vi bo

Mange månada av året slik at sjela kan få ro

Vi trivs godt med jakt og hoinna og påfunn nok for to

Og når hoinnan spring og rypan finn,

da leges kropp og sinn.

Når kvelden kjem og peisen brenn

Og hoinnan ligg på ”funkisseng”

Da samles vi i  festlig lag med dram og velbehag

Vi trivs best på åpne vidder

Nære rypan vil vi bo.

 

Det e’ godt å værra sammen i ein klubb med mytji rom.

Kor ein mainn e’ mainn og hoinn e’ hoinn.

Her e’ vi aill lik’ grom.

For vi lære tå kvarainder, aildri tar det slutt.

Her e’ ingen lik, men aill lik’ verdt,

Både jente, hoinn og gutt,

For rik og fattig, kvit og svart,

For aille e’ det rypejakt,

Med hoinn i fjellet, kaffebål

Og ein stump med brunost på.

Vi trivs best i denne klubben,

Og for oss vi tar ein skålåååål.

 

Vi trivs godt når steggen skratter

Og når hoinn frys i stand

Og når rypan flyg og skuddet går

Og hoinn bare står og står

Når de brune hoinneaugan  ser på dæ og ber om lov

Ja, apport, la gå, ” finn fugl til far#.

Da bli hai  ”far” litt rar.

Med fugl i sekk og hjertet fullt

Av kjærlighet og hendelser

Kan kvardagen ta til på ny, det kvar jeger kry.

Vi trivs best på vide vidder, nære fjellet vil vi bo.

Hk93

 

 

RYPESTEDET

Melodi: Jordbærstedet.

 

PÅ kongsvold så e’ det vel livat den tia

Når jaktprøv’sesongen for alvor tar te’.

Da samles det bortimot seks hoinner hoinna,

Men har æ hørt rett får itj aill vårrå med.

Om dagan så spring dem til fjells etter rypan

Med kailla i vømmøl og vi’bremma hatta

Om kvellan så samles dæm nede  på kroa

Med skryt og spillopper til langt utpå natta.

 

 

 

I Knudshø, på Kolla, og Hjerkinn vi farer,

Med håpet i hoinnan og hoinnan i bainn.

Og når vi dæm sleppe og fjellan blir krympa

Av sitrende kroppa som stivne i stand.

Da banke det heftig i brystet på ”karen”

Av kjærleik og stolthet og håp om suksess

Og når rypan e’ fløgge’ og hoinnan ligg flate

Da e’ det itj nåkka som heite for stress.

 

 

 

I regn eller storm går vi lett 10-12 tima

Kvar dag for å finne den gjeveste ryp’.

Med løkklige hoinna som knapt har sjett fjøra

Men veit ka dæm savne , det e’ itj’ no’ skryt’.

Han stivne i stand når hain kjenne rett’ lukta,

Som hogget i stein står hain te’ hain får reise,

Da bærs det te’ værs det som lå neri  myra

Ein bekkasin mekkra og vi fekk lang nese.

 

Men hoin hain gir sæ itj lik lett som kaillen,

Hain gjer sæ eit slag og så ”frys’n” på nytt.

”SLUTT MED DET TULLET” sei kaillen og snur sæ;

opp flakse det rypa og hoinn ligg ”skutt”.

Stol du på hunden, han er nok den beste

Til rypan å finne og stand på dem feste.

Du veit vel kor du skal dra for å leite;

TIL KONGSVOLD E’ OG BLI’ MITT RYPESTE’.

 

 

EN ODE TIL DEN STORE VEIDEMANN OG HANS HERLIGE HUND TIL IHUKOMMELSE.

Melodi: Mens mannen var ute etter øl.

Det var en god gammel jegersmann

Som skulle på fjellet på jakt.

Og hund og børse det hadde han,

Hans plan var omhyggelig lagt.

Han drømte så vakkert om fugl

Om jaktlivets sødme

Og lyngtoppens sødme

Og viddas prakt

I høstens prakt

Og bjørka som nå va blitt gul.

 

Hans hjerte banket da dagen rant

Og glemt var tanken på byen.

Nå var det visshet, nå var det sant

Som før var drømmer og syn.

En høstmorgen herlig og klar,

Han slipper sin hund

Det er høytidens stund

Og han livner opp

I sjel og kropp

Når innover vidda de drar.

Et søk hvis make man ei får se,

En stil og fart så det kost i!

Der får den stand, san, i en, to, tre,

Men opp fløy bare en trost,

Og bikja av sted nokså langt,

Det siste man så

Var at langflat den lå,

Fløy så mosen gøv

Var blind og døv

Og jegeren tenkte så mangt.

 

Med tungen langt utav kjeften sin

Så kom den endelig  inn,

Og jegeren visste hvor rypa lå

Så dit opp ville han gå.

Og snart var det spikerfast stand!

Ja bikja var god,

Den var skjøn der den sto,

En fryd å se

Her blir det double’

Til glede for hund og for mann.

 

 

Han hadde hundrede skritt igjen

Det rykket litt i hans venn.

Han la på sprang over stokk og stein

Og slo seg litt i et bein.

Og så går dressuren kaputt,

For rypene letter

Og ” Sekker” går etter

Som lyn den er

Den får en fjær

Og jegeren skyter salutt.

 

Men jammen lå det nok en igjen

Og det var jegerens hell,

Og da han hadde fått nedlagt den

Var glemt all rusing og prell.

Og atter er livet en dans!

I verden finn’s ikkje

No’ maken til bikkje

Og slik den går

Blir aldri sår

På tidagers jakt uten stans.

 

 

Om vinter’n går så den jegersmann

På møte i klubben en kveld.

Der klaget han over viltbestand

Der finns ikke fugl på vårt fjell.

Så tomt at det går ikke an!

Og enda jeg har

Jo ei bikkje som tar

Hver en minste fjær

På overvær

Den herligste hund i vårt land.

 

”Den veier opp med sin vekt i gull”

det var hans sluttkonklusjon.

Han tar ikke munnen det spor for full

Så alle måtte jo tro’n.

Hans livsløgn, hans lykke – Velan !

Vi tror på det selv

Da er alt bra og vel,

Så hva andre si’r

Med kalde flir.

Det vøler vi ikke det grann.

 

 

HUNDESPRELL

Melodi : fritt etter Gøy på landet.

 

Vi samles her til festlig lag,

Vi hundeidioter

Og snakker svært om store slag

Og såre hundepoter

Refreng:

Leve jakta – skryt og fakta

Bland vi sammen i ett no.

Ikkje snuble – skyt ein double’

Hoinnan vårres dem e’ og

 

Pointer’n e’ jo flått i stand,

Men ingen ting i søket.

Irsken går så fint i hand

Med herren sin på strøket.

Refreng:

 

Med engelsksetter’n e’ det det

Hain streike i avancen,

Mens svarthoinnan dem sett seg ned

Dem trekkes ned av svansen.

Refreng:

 

Og Vorster’n går så pent og smått

Og rusler i terrenget,

Ja no har alle hoinnan fått

Så over til refrenget:

Refreng:

 

Så mang en gang vi troppa opp

Til jaktprøva på fjellet.

Vi starta med humør på topp

Og stolt på hoinn og hellet.

Refreng:

 

Men dommeran dem holdt itj mål

Og slippet va uheldig

Han ga mæ ti minutt, va’ snål

Det e’ saint – æ va’ uheldig

Refreng:

 

Og hoinn som vaint

Va’ ingen ting

Det så vi jo på straksen.

At hain den stakkars rypa fainn,

Det va jo bare flaksen.   Refreng.

 

 

 

EMILS SPRITVISE

Melodi: Snikkarboden

 

Til spritbutikken rânner jag

Och bankar på dess port.

Jag vill ha nåt som brânner bra

Och gjør mig skitfull fort.

Expeditøren sa :Godda’ !

”Hur gammal kan min herre va’?”

Har du nåt leg, ditt jâvla drâgg?

Kom hit igjen när du fått skägg!

 

Men…. Dette va ju inte bra,

Jag vill bli full i kväll.

Åh plötsligt fick jag en ide’.

”Dom har ju sprit på Shell!”

Många flaskor stod där på rad,

Så nu kan jag bli skitfull och glad.

Den røda vätskan rinner ner…

Nu kan jag inte se nåt mer!

 

 

LÅT OSS SJUNGA:

 

Här är vi ju alla vänner

Och alla varandra känner.

Så skål på oss goda vänner

Och välkomna hit.

Vi skålar før oss vi känner

Oss själva och våra vänner

Men dom som vi inte känner

Dom skiter vi i.

 

Nu vill vi ha

Lite vin, lite vin , lite vin meddetsamma

Vi vill må bra

Och känna värmen av vinet i kroppen

Nu vill vi ha

Lite vin, lite vin, lite vin meddetsamma

Vi vill må bra

Ty nykter kan ingen mänska va.

 

 

Melodi: Mors lille Olle

En gång i månan er månen full

Men aldrig vi sett honom ramla om kull.

Stum av beundran hur mycket han tål

Højer vi glasen och dricker hans skål.

 

 

INGEN SKÄNKT MIG…

Mel: Jungfrun på ..

 

Ingen skänkt mig en sånn sekund

Som Helan gør om en stund.

Å ingen skänkt mig en sånn aptitt

Som detta glas akvavitt.

Jag hållit i mina händer

Så mangen sup, en i sänder

Men ingen, ingen så stor och klar

Som Helan som jag nu tar.

 

 

HUSKUR.

 

Nääääääääääär….

Vi kom hem från jakta

Så tog vi oss en knorr

Før kläderna var våta

Men strupen den var torr

Och då tänkte vi som så

Det är bäst at bløta på

Før halsen tørker fortare

Enn kläderna ändå!

 

NUBBAN

Ja så nubbar vi, nubbar vi

For nubban gjør oss glad og fri

 

Solen den går opp og ned,

JOrden følger også med

 

Ja så nubbar vi, nubbar vi

For nubban gjør oss glad og fri.

 

 

Gamla menn

 

Gamla menn skal man ei forakta

Dom gjør det godt

Fast dom gjør det sakta

 

Gamla gummar skal man ha på loftet

Dom gjør det godt

Fast ei så ofte.

 

Unge poiker e’ bara skit

Dom gjør det

Innan dom har hunnit dit.

 

En engelsk setter skal man ei forakta

Han reiser djervt

Fast han reiser sakta.

 

Stakkars pointer’n er helt på bånn

Han reiser

Innan han har tagit stånd.

 

En gordonsetter må man inte aga

Ty då vil fa’nskapet Sluta jaga.

 

Men en pointer kan man riva i

For nå’t semre kan dom inte bli

 

Den som jagar med irlendsk setter

Må gje dom piller och små tabletter.

Dom gjer dom Extesy for at gå,

Och senn VIAGRA før at stå!

 

Og stakkars vorster’n han går og stabba

Som om han går roint med ski som klabba

Med en nese som et grev

 står’n stilfullt i stand på rev.

 

”Så kjem den lille”: sa Vikavollen

”Ka e’ det lemmen ell’ e’ det breton”?

”Men hainn finn fuggel, der e’ ’n svere

og det e’ vel det ein fuggelhoin ska’ gjere”

 

Og aill vi ainner kain bare tainner

Når vi har ein hoinn vi vill forainner.

Da e’ det ber å gå på jakt alein

Enn å lage gull tå den gråe stein.

 

 

                                               Hilde