Her finner du listen over utnevnte livsvarige medlemmer i NFK

Fra vedtektene: 

«Livsvarig medlemskap:
Medlem som i særlig grad har gjort seg fortjent til det, kan av styret utnevnes som livsvarig, ikke betalende medlem.»


Utnevnte livsvarige medlemmer i NFK:

Håkon Larsen

John Mogård

Bibs og Helge Stjerne

Per Erik Lund

Tore Leistad

Asbjørn Skjærvold

John Røst

Bjørn Johansen

Vigdis og Per Nymark

Rolf Sevendal

Sigfred Schmitz

Einar Holmvik

Johan B. Steen

Olaf Schjetne

Ingeborg og Klaus Grenstad