Nordenfjeldske Fuglehundklub

Post sendes til klubbens sekretær:
Trond Erik Berg
Flålykkjveien 155
7228 kvål
e-post: post@nordenfjeldskefk.no