Fra vedtektene:
«For tildeling av NFK’s gullmerke gjelder disse bestemmelser:
Utenom jubileumsåret kan maksimum utdeles ett merke årlig. Merket kan unntaksvis utdeles til ikkemedlemmer, og i tilfelle kun med fullt flertall i merkekomiteen. En som har ytet et utmerket avlsarbeid for fremme av en spesiell rase, vil i slikt tilfelle vanligvis bli honorert av spesialklubben, og det skal ikke veie vesentlig i vurderingen til om han/hun er funnet verdig til NFK’s gullmerke.

Merket skal være en anerkjennelse fra NFK til en som aktivt har arbeidet for klubben, eller som med sin personlighet har satt farge på klubblivet. Med aktivt menes ikke bare arbeid i styret eller komiteer, men også innsats i forbindelse med utstillinger, prøver eller andre arrangement.

Gullmerket skal være en stimulans for fremme av klubblivet, og det er ikke de antall år som vedkommende kandidat har vært medlem som skal telle, men hans innsats gjennom kortere eller lengre tid.»

 

1964:   Svein Heglum, Per Lefstad, Arne Watle, Tore Leistad

1965:   Lauritz Thaulow

1966:   Ragnar Glenne

1967:   Otto Raaness

1968:   Rolf Aune

1969:   Thorstein Øhren

1971:   Ingebrigt Elshaug

1972:   Roar Tønseth jr.

1973:   Eivind Schistad

1974:   Trygve Gundersen

1975:   Enok Hansen

1978:   Inger Tønseth

1979:   Kjell Arntzen

1981:   Bård Jystad, Kjell With

1982:   Grethe Øhren

1983:   Per Arne Watle

1984:   Henning Brinchmann

1985:   Annar Kirkvold

1986:   Rolf Lervaag

1991:   Bjørn Digre, Kjell Hansen, Kjell Olstad

1995:   Kaare M. Gisvold

1996:   Rolf Bergh, Hilde Kvithyll, Robert Kristiansen, Agnar Svendsen, Alfred Sæther

1997:   John Berge

2000:  Jarle Karlsen, Roy Nesset, Steinar Dahl

2001:   Torbjørn Austvik

2003:   May-Torild Sæther

2004:   Sigfred Schmitz

2006:   Odd Einar Brattset

2009:   Roar Løhre Nielsen

2011:    Birger Stene, Rune Tyvold

2012:    Kersti Pedersen

2016:    Vigdis Nymark

2018: Gard Sandbakken