Her finner du oversikten over NFKs æresmedlemmer;

Fra vedtektene:"Som æresmedlem kan utnevnes den som i særlig grad har gavnet klubbens virksomhet eller har innlagt seg særlig fortjeneste til hundesportens fremme. Forslag til æresmedlemskap fremmes for styret ved hemmelig, skriftlig avstemning og krever 4/5 flertall. Blir det ikke vedtatt protokolleres intet.Det utnevnte æresmedlem overrekkes diplom. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse."

Følgende er utnevnt til Æresmedlemmer i klubben

1931 N.B. Herlofsen
1945 Nicolai Klinge, Lauritz Noodt, Michael Holtermann
1946 Nils Lefstad
1948 Johs Røhme
1953 Ragnar Hoff
1962 O. F. Borchrevink
1966 Svein Heglum
1971 Håkon Larsen, Per Lefstad
1975 Rolf Aune, Arne Watle
1981 Thorstein Øhren, Roar Tønseth jr., Enok Hansen
1984 Lauritz Thaulow
1988 Per Arne Watle
1991 Per Erik Lund
1996 Bjørn Digre, Kaare M. Gisvold
2001 Hilde Kvithyll
2002 Robert Kristiansen
2011 Alfred Sæther, Steinar Dahl
2012 Tore Leistad, Torbjørn Austvik

2015 Birger Stene