Treningsdag ved Samsjøen den 29.08

Geir AakvikArrangementer, Dressur

NFK arrangerer en treningsdag ved Samsjøen 29.August. Det vil bli gitt instruksjon i føring av hund i fjellet, tilbakemeldinger på ekvipasjens sterke og svake sider og tips til hva eieren bør fokusere på videre. 2 og 2 hunder blir sluppet sammen, så dette er også en god tilvenning til jaktprøver for uerfarne hunder.

Instruktør denne dagen vil være Jarl Strømdal.

Påmelding:
Påmelding sendes pr epost til: jarlsin@online.no
Treningskort må kjøpes på https://www.inatur.no/jakt/50eac998e4b0c3bc1ad7d691/samsjoen-hundetreningsomrade-i-samsjo-statsallmenning

MERK: Det blir max 8 deltagere

Oppmøte kl 08.00 29.08 ved Statoil på Lundamo, felles kjøring derifra til Samsjøen. Bompenger betales med kort på bomstasjonen.

Har du noen spørsmål om denne dagen kan du kontakte Jarl Strømdal på epost (jarlsin@online.no)