Tjuvtrening – Nei takk

Geir AakvikInformasjon

Vi er av FKF bedt om å publisere denne informasjon mottatt fra Nedre Norra FK i Sverige, om tjuvtrening i Jämtlands Län, og konsekvensen av dette. Det er selvfølgelig unødvendig å si at NFK helt og holdent tar avstand fra tjuvtrening, og forventer at våre medlemmer følger reglene.

Tjuvträning? Nej Tack!

Styrelsen i Nedre Norra Fågelhunds Klubben har fått en förfrågan från länsstyrelsen i Jämtlands Län om hjälp att stävja tjuvträning. Nu är renarna på väg till kalvningsområdena, det är en väldigt känslig tid för renarna, en lös hund i närheten av en nyfödd kalv eller högdräktig vaja kan få katastrofala följder. Det är av största vikt att renarna ej blir störda, en stor del av de nyfödda renkalvarna får inte uppleva sin 1-årsdag. Därför vill vi göra alla klubbar inom fågelhundsraserna uppmärksamma på detta. I år kommer länsstyrelsen i Jämtland att bl.a. använda helikopter för att kontrollera om någon tjuvtränar. Man kommer då att rapportera till aktuella fågelhundsklubbar (både i Sverige och Norge) vem som har tjuvtränat. Påföljden av detta kan förmodligen variera från klubb till klubb men som exempel kan nämnas att den/de som ertappas kommer inte att få starta på NNFK:s jaktprov under ett år framåt. Utöver detta kommer den/de ertappade inte att kunna lösa jaktkort på statens mark i Jämtland under kommande år och vite kommer att utdömas i form av dagsböter.

Det är en nödvändighet för NNFK att ha ett bra samarbete med länsstyrelsen och samebyarna för att vi ska kunna fortsätta hålla jaktprov och träningsmarker av hög klass. Av den anledningen förutsätter vi att alla medlemmar och övriga fågelhundsentusiaster tar sitt ansvar i denna fråga.

Styrelsen NNFK.