Sommermøte

Maria Victoria KolbjørnsenInformasjon

Jegerne fra Voll Gård hadde sommertreff på Våddan hos Thomas Vårhus som trakterte med kaffe, kaker og twist. Erling Meirik viste frem sin egenproduksjon av kniver som ble kommentert av Ragnar. Nære på at de som møtte fikk hver sin kniv. Diskusjon – apport og objekt – tidspunkt for oppstart taksering – jakt for utenbygds og bomavgift.
Oppstart på Voll Gård: 23. august.