Sølvhundprøven 2009

Geir AakvikJaktprøve

Endelig premieliste VK finale Sølvhundprøven 2009

1VK finale  / CACIT ES Skillevatnets Turte, Kåre Norum
2VK finale ES Orkelsjøens Storm, Kjell Holthe
3VK finale ES Rino, Hans Ivar Brattset
4VK finale ES Hågakollens Carmen, Kristin Watle

vinnersolvhund2009

Premierte Sølvhund finale sammen med dommerne.

2. runde
17. slipp
ES Queen mot ES Kjapp
Begge jakter jakter godt i tungt terreng.
Rangering: ES Turte (1 fuglearbeid med reis), ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Rino (1 fuglearbeid med reis, 1 makkers støkk), ES Carmen (2 fuglearbeid uten reis, makker støkk+andre minus), ES Tiba, ES Troll, ES Queen, ES Billy, IS Mi-Rakel

16. slipp
ES Troll mot ES Rino
Begge jakter jakter energisk i tungt terreng, settes likt.
Rangering: ES Turte (1 fuglearbeid med reis), ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Rino (1 fuglearbeid med reis, 1 makkers støkk), ES Carmen (2 fuglearbeid uten reis, makker støkk+andre minus), ES Tiba, ES Troll, ES Billy, IS Mi-Rakel

15. slipp
IS Ero mot IS Mi-Rakel
Begge jakter meget godt. Ero finnes i stand. Rype letter presist foran, Ero er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning støkker Ero fugl, og blir for urolig. Ero utgår.
Rangering: ES Turte (1 fuglearbeid med reis), ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Carmen (2 fuglearbeid uten reis, makker støkk+andre minus), ES Tiba, ES Billy, IS Mi-Rakel

14. slipp
ES Carmen mot P Lille-My
Like etter slipp støkker fører rype. Carmen finnes i stand. Rype letter foran Carmen, det felles, Carmen er rolig i oppflukt og skudd, apporterer. Senere ny stand på Carmen, rype letter presist foran, rolig i oppflukt og skudd. Lille-My utgår pga gjentatte sjanser på fugl.
Rangering: ES Turte (1 fuglearbeid med reis), ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Carmen (2 fuglearbeid uten reis, makker støkk+andre minus), ES Tiba, ES Billy

13. slipp
ES Carmen mot IS Fame
Rett etter slipp støkker Fame rypekull og blir for urolig. Fame utgår.

12. slipp
ES Turte mot ES Tomi
Turte tar føringen søksmessig over Tomi, som blir litt puslete. Ved innkalling fester Turte stand. Reiser villig og presist ryper på ordre, helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Turte over Tomi, som utgår.
Rangering: ES Turte (1 fuglearbeid med reis), ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Tiba, ES Billy

11. slipp
ES Tiba mot ES Billy
Begge går meget godt, Billy settes hårfint over.
Rangering: ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Tiba, ES Billy

1. runde

10. slipp
ES Kjapp mot ES Storm
Storm er ute i sitt andre slipp. Kjapp går meget godt, får mye terreng med seg. Finnes i stand, går villig på i etapper uten å presentere fugl. Storm holder klassenivå.
Rangering: ES Storm (1 fuglearbeid uten reis), ES Rino (1 fuglearbeid med reis, 1 makkers støkk), ES Tomi, IS Fame, ES Carmen, IS Mi-Rakel, ES Tiba, ES Turte, ES Troll, ES Queen, ES Billy, IS Ero, P Lille-My

9. slipp
ES Rino mot ES Loomis
Rino går godt. Rino finnes i stand, går noe forsiktig fram på førers ordre. Rype letter presist foran Rino, som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Loomis holder ikke klassenivå, og utgår.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Rino m/fugl, ES Tomi, IS Fame, ES Carmen, IS Mi-Rakel, ES Tiba, ES Turte, ES Troll, ES Queen, ES Billy, IS Ero, P Lille-My

8. slipp
P Nico mot ES Rino
Straks etter slipp støkker Nico rype og forfølger. Nico utgår. ES Loomis settes på som ny makker til Rino.

7. slipp
ES Troll mot ES Queen
Troll går glimrende. Queen går også meget godt. Begge er borte mot slutten av slippet. Troll viser seg foran førerne, men blir borte igjen. Det letter fugl i området. Troll finnes etterpå i stand, men kan ikke presentere fugl. Troll over Queen.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Tomi, IS Fame, ES Carmen, IS Mi-Rakel, ES Tiba, ES Turte, ES Troll, ES Queen, ES Billy, IS Ero, P Lille-My

6. slipp
IS Ero mot P Lille-My
Begge går meget godt. Stand på Lille-My, justerer seg til ny stand, men kan ikke presentere fugl. Makker slippes på, og det letter fugl i nærområdet. Begge hundene har hatt en meget god sjanse på fugl. Ero over Lille-My.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Tomi, IS Fame, ES Carmen, IS Mi-Rakel, ES Tiba, ES Turte, ES Billy, IS Ero, P Lille-My

5. slipp
ES Carmen mot IS Mi-Rakel
Begge starter forsiktig. Etterhvert tar Carmen over føringen, og vinner slippet.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Tomi, IS Fame, ES Carmen, IS Mi-Rakel, ES Tiba, ES Turte, ES Billy

4. slipp
ES Turte mot IS Fame
Turte går stort og noe åpent i side- / medvind. Blir borte, men kommer tilbake før slippet er over. Fame går også godt, men noe ujevnt, større format ønskelig.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Tomi, IS Fame, ES Tiba, ES Turte, ES Billy

3. slipp
ES Tiba mot ES Tomi
Begge går meget godt. Tiba tar stand, går på uten å presentere fugl.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Tomi, ES Tiba, ES Billy

2. slipp
ES Billy mot ES Storm
Begge går glimrende i medvind. Storm forsvinner bak kant, ses i stand. Ryper letter, Storm er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer korrekt. Storm over Billy.
Rangering: ES Storm m/fugl, ES Billy

1. slipp
SV Fia mot ES Muntiadok
Ingen av hundene holder klassenivå, begge utgår.

 

 

Resultater Sølvhund VK semifinaler

Semifinale 1

Rolf Hamstad og Kjell Øyasæther
Knutshø Nord

1 VK semi: P Lytingfjellets Lille-My, Bjørnar Eidem
2 VK semi: P Valuhaugens Nico, Bjørn Holter-Hovin
3 VK semi: SV Fia, Arne Aalberg
4 VK semi: ES Loomis, Olav Rakbjørn
5 VK semi: IS Neadalens Fame, Kjetil Mågerud
6 VK semi: ES Hågakollens Carmen

Semifinale 2
Kjell Enberget og Ola Øie
Knutshø Syd

1 VK / CK semi: ES Langvellas Kjapp, Astrid Brun Hansen
2 VK semi: ES Pei Fang Billy, Jarle Karlsen
3 VK semi: ES Rino, Hans E. Brattset
Til finale: ES Kleivskogens Queen, Per Arne Watle
Til finale: ES Stokkmarkas Tomi, Steinar Dahl
Til finale:  ES Skilletvatnets Tiba, Kjell Norum

Semifinale 3
Kaare Gisvold og Øyvind Holm
Snøheimveien

1 VK / CK: IS Ero Lagopus av Kjerringholm, Vidar Molvær
2 VK: ES Skillevatnets Turte, Kåre Norum
3 VK: ES Orkelsjøens Storm, Kjell Holthe
4 VK: ES Fosens Muntiadok, Erling Meirik
5 VK: ES Røde Hunders Mi-Rakel, Jørn Presterudstuen
6 VK: ES Limingruets Hi-Troll, Ingvar Rødsjø