Siste samling før Kongsvold

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Dommerkandidater og lokalt dommerutvalg i NFK hadde en samling 06.08.2019. med vekt på kalibrering og forberedelser til Kongsvoll 1 og Autorisasjonsprøven på Kongsvold.

Terreng ble velvillig utlånt av Pål Bygdås. Det ble gode diskusjoner rundt å administrere VK, premiegrader i kvalitetsklassene og generell vurdering av hundenes prestasjoner opp mot gjeldende regelverk og praksis.

Fra høyre mot venstre; Geir Sve, Asle Svinsås, Kim Aaknes, Trond Kr. Karlsen, Kurt Høvik og Elisabeth Gisvold.  Til venstre i bildet fra lokalt dommerutvalg – Lars Olav Sagberg (med ES Espresso) og Terje Strickert Samdal (med ES Uno) som foruten gode vurderinger av kandidatene var godt fornøyd med at de to nevnte hunder var de eneste med godkjente fuglearbeider/»premierte» hunder ila dagen….