Roar Løhre Nielsen tildelt Gullmerket

Geir Aakvikfjellsamling, Informasjon

Under middagen på klubbmesterskapet i Meråker ble Roar Løhre Nielsen tildelt NFK sitt Gullmerke.

NFK sitt Gullmerke er en hedersbevisning som henger høyt, og er ment å være en påskjønnelse for innsats litt utenom det vanlige samtidig som det kan tjene som en inspirasjon til alle medlemmer i klubben om å ta et tak. Etter applausen å dømme var tildelingen vel fortjent!

I sin begrunnelse for tildelingen sier Gullmerkekomitèen blant annet: Gullmerkekomitèen har besluttet at Gullmerket for 2009 skal tildeles Roar Løhre Nielsen som til fulle oppfyller statuttenes krav om aktiv innsats for klubben. Roar har i mange år innehatt verv i ulike komitèer og utvalg, både som vanlig komitèmedlem, men også som leder, og dermed medlem i klubbens styre.

Gullmerkekomiteen har også vektlagt at Roar har vært usedvanlig lett å be om en håndsrekning i de perioder han ikke har hatt formelle verv, han er en meget god representant for den frivillige innsatsen som både vår klubb, og alle andre klubber og foreninger er så avhengige av skal virksomheten gå rundt.

Vi gratulerer Roar med Gullmerket!
For Gullmerkekomitèen

Odd E. Brattset