Nytt Æresmedlem i NFK

Geir AakvikArrangementer

I klubbens lover står følgende om æresmedlemskap:
”Som æresmedlem kan utnevnes den som i særlig grad har gavnet klubbens virksomhet eller har innlagt seg særlig fortjeneste til hundesportens fremme. Forslag til æresmedlemskap fremmes for styret ved hemmelig, skriftlig avstemning og krever 4/5 flertall. Blir det ikke vedtatt protokolleres intet. Det utnevnte æresmedlem overrekkes diplom. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.”Styret har vedtatt å utnevne et nytt æresmedlem i NFK. Vedkommende har vært aktiv med fuglehunder siden tidlig på syttitallet. Han har holdt seg til samme rase, og fram til i dag har han ført frem en rekke meget gode hunder av eget oppdrett, herunder både jakt- og utstillingschampions. Siden han først kom med i fuglehundmiljøet har han vært engasjert lokalt og nasjonalt, gjennom et stort antall verv i raseklubb, distriktsklubb samt i FKF. For sitt engasjement er han tidligere tildelt gullmerket i Nordenfjeldske Fuglehundklub og æresmedlemskap i Norsk Irsksetterklubb. Han har vært jaktprøvedommer siden 1992 og har dømt flere høystatusløp.  Vedkommende er en real og sympatisk kar som nyter stor respekt i fuglehund-Norge og har gjennom mange år opptrådt med den integritet og redelighet som fuglehundmiljøet trenger hos sine tillitspersoner. Han har et stort hjerte for jakt og fuglehundaktivitet, og er sjelden tung å be om å ta i et tak når det behøves.

På vegne av et enstemmig styre er den en stor glede å utnevne Birger Stene til æresmedlem i Nordenfjeldske Fuglehundklub.

Trondheim 30. septemberMorten Risstad
Leder NFK