Nye etiske retningslinjer for hundehold

Geir AakvikInformasjon

Som hundeeier er det mye man bør vite om hvordan man best kan ta vare på sin firbeinte venn.

De aller fleste hunder i Norge lever gode liv, men det kan likevel være godt for hundeeierne å få oversikt over hva de bør tenke på for å gjøre hundens hverdag så god som mulig.
NKK tar dyrevelferd svært alvorlig, og har derfor utarbeidet landets første etiske retningslinjer for hundehold.Retningslinjene er ment som et verktøy for alle landets hundeeiere, og går blant annet inn på hvordan hunder bør stelles, hvilke regler oppdrettere skal forholde seg til og hvilke lover man som hundeeier bør være kjent med.

NKKs retningslinjer vil også være med på å belyse viktigheten av å drive et etisk riktig hundehold.

Arbeidet bak retningslinjene
NKKs veterinær, Kristin Wear Prestrud, har utarbeidet retningslinjene.
Etter å ha vært på høring i medlemsklubbene, ble saken vedtatt av Hovedstyret den 10. mars i år.
Retningslinjene er nå klare for å bli tatt i bruk av alle hundeeiere i landet.

Link til retningslinjene:

http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=9396