Ny dommerutdanning

Geir AakvikInformasjon

Her følger litt informasjon om hvordan den nye dommerutdanningen fungerer i praksis, oppmelding og opptakskriterier, samt NFKs lokale dommerutvalg.;

Representantskapet i FKF (Fuglehundklubbenes Forbund) vedtok ny dommerutdanning i sitt møte i juni. Største forskjellen i utdanningen nå i forhold til tidligere er at utdanningssystemet heretter er delt i to nivåer mot tidligere tre.

Ansvaret for utdanningen av nye dommere er tillagt sentralt dommerutvalg i FKF (DU), mens den praktiske gjennomføringen med eksempelvis teori, feltsamlinger osv er delegert til lokale dommerutvalg (LD).

Fristen for oppmelding er 1. november, og en ”nyhet” i dommerutdanningen er at kandidatene nå skal ha gjennomført tre settedommerarbeid før han/hun blir tatt opp som dommerkandidat.

Nytt er også at begrepet distriktssamling er borte, i stedet skal kandidatene møte til en tre dagers samling på Kongsvoll i august året etter opptak, såfremt LD finner å kunne anbefale kandidaten til videre utdanning. Bestås samlingen på Kongsvold, skal seks settedommer/-elevarbeider gjennomføres før man eventuelt blir oppmeldt til autorisasjonsprøve på Kongsvold i august året deretter. Begge samlinger på Kongsvold er i regi av DU.

Total utdanningstid blir ca to år.

Oppmelding og opptakskriterier

Oppmelding av kandidater skjer til LD, og oppmelding kan skje fra rase- og distriktsklubber samt lokale jeger- og fiskeforeninger.

Opptakskriterier er noenlunde som tidligere der personlige egenskaper, omdømme i miljøet, lang erfaring fra jakt med stående fuglehund er sentrale kriterier. I tillegg er det et krav at man selv skal ha dressert minimum to hunder i eget eie til premiering derav skal man ha ført minst en hund til 1. AK.

Lokalt dommerutvalg i Nordenfjeldske Fuglehundklubb