Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker å utdanne flere FKF Fase I instruktører

Geir AakvikArrangementer, Informasjon

Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker å utdanne flere FKF Fase I instruktører og planlegger å sette opp et kurs til høsten.
 
Målgruppen er fuglehundeiere med ønske om større kompetanse omkring jakthunddressur med mulighet for å bli Fase 1 instruktør. Noen års erfaring med jakt/jaktprøver/fuglehund er en forutsetning. Man må være innstilt på å holde kurs i klubbens regi i etterkant av bestått kurs.
 
Målet med kurset er at deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.
Skal få en dypere forståelse for hund, instruktørens rolle og være godt forberedt og kvalifisert til å kunne ta videre utdanning som instruktør innen spesialiseringen – fuglehund, aversjon, ettersøk og dressur. Kursdeltakerne vil få tilsendt kurspakke med oppmelding av FKF og må påregne en god del egenstudie i forkant av kursstart. Kurset vil gå over 2/3 kvelder, totalt ca. 20 timer.
 
Vi oppfordrer interesserte til å melde seg ved å sende en mail med litt info om seg selv til post@nordenfjeldskefk.no
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.
 
Mvh
Styret i NFK