«Nappes Minnepremie«

Geir AakvikArrangementer, Historie, Informasjon

Vinterprøven tildeler Nappes Minnepremie til beste AK hund.

Kriteriene for denne vandrepremien er at hunden må tilhøre klassen på prøvens første dag og det må oppnås minimum 2.pr AK

Beste hund avgjøres ved summering av premiegrader gjennom prøven.

Denne kan vinnes til odel og eie etter 3.gangs tildeling til person som selv fører hund i eget eie og hvor en av premiene må være 1.pr AK

 

Premien er en vandrepremie som består bla  av en inngravert kobberkjel med illustrasjon av Nappe

Utdeling av premie vil foregå under NFK`s sin Sølvhundutstilling 26.mai.

«Nappes Minnepremie»

Statutter:

§ 1: Premien består av en kobber-kjele med inngravert illustrasjon av Nappe.
Vinneren skal besørge inngravering av fører/eiers navn og hundens rase og navn.
Vinneren blir tildelt trykk av samme illustrasjon som på kjelen.

§ 2: Premien tildeles prøvens beste AK hund på NFKs vinterprøve. Hunden må tilhøre klassen på prøvens første dag. Det må minimum oppnås 2.pr. AK for tildeling.

§ 3: Premien er en Vandrepremie som vinnes til odel og eie etter 3.gangs tildeling til person som selv fører hund i eget eie, og hvor én av premiene minimum må være 1.pr Ak. Det kan stilles forskjellige hunder forskjellige år.

§ 4: Beste hund avgjøres ved summering av premiegrader gjennom prøven. Laveste sum av likt antall premier vinner. Dersom flere står likt etter 1. dag, vil premie og grad 2. dag, avgjøre. Ved poenglikhet ved prøvens slutt avgjør høyeste premiegrad. Ved fortsatt likhet vinner yngste hund.