Medlemsmøte 14/10

Geir AakvikMedlemsmøte

image

 

Vi hadde et lærerikt foredrag av vår egen Steinar Lund om apportprøve. Med innføring i prøveformen og gode treningtips skal man heretter ikke se bort i fra at NFK’ere blir å finne på premielistene her også:)

Etter den obligatoriske «hoinnpraten» og utlodningen ble det vist film fra sølvhund finalen 2014.

Vi takker for oppmøtet og håper mange medlemmer kommer til neste medlemsmøte, info om dette vil bli lagt ut på nettsiden!