LIVE Sølvhundprøven FINALE 2015

Geir AakvikJaktprøve

SØLVHUND FINALE

TERRENG: Hjerkinn Nord Høy                                               DOMMERE: Aslak Digernes og Steinar Berg

SKYTTERE: Roy Allan Skaret og Arne Opdahl

 

FINALISTER SØLVHUNDEN 2015

 

1 Runde

1. slipp IS Imingens Pr Pippi – «US» Nora Fra Hjerkinn
1slipp
To gode søkere der Pippi settes over pga. bedre reviering. Pippi over Nora.

 

2. slipp ES Epleskogens Adam – P Skoglykkas Toyah

2slipp
Adam går godt, Toyah hefter noe. Fugl sees i lufta der Adam befinner seg. Toyah over adam.

Rangering: Pippi, Nora, Toyah, Adam

 

3. slipp ES Stokkmarkas I Frodo – P Østagløttens Luba

3slipp

To gode søkere, Frodo tomstand. Luba over Frodo. Rangering: Luba, Pippi, Nora, Frodo, Toyah, Adam.

 

4.slipp P Østagløttens Sifo – ES Vigdaættas Grain

4slipp

 

To meget gode søkere med Sifo i føringen. Fugl letter i tre omganger som dommere tråkker opp. Sifo over Grain.

Rangering: Luba, Pippi, Nora, Frodo, Toyah, Adam, Sifo, Grain.

 

5.slipp ES Berkjestølens Kira – ES Steinrabbens Nala

5slipp

Begge går glimrende. Kira to fuglearbeid med reis og felling. To støkk. Nala fuglearbeid uten reis med felling. Nala over Kira.

Rangering: Nala 1 fuglearbeid uten reis, Kira 2 fuglearbeid med reis, to støkk, Luba, Pippi, Nora, Frodo, Toyah, Adam, Sifo, Grain

6.slipp IS Red Dubliner Bao Miss Lakris – ES Sørbølfjellets Zizou

6slipp

Går noe åpent men Zizou bedre reviering. Zizou over Lakris.  Rangering: Nala 1 fuglearbeid uten reis, Kira 2 fuglearbeid med reis, to støkk, Luba, Zizou, Lakris, Pippi, Nora, Frodo, Toyah, Adam, Sifo, Grain.

7.slipp P Eidemlias Dallas – ES Ringvassøyas Samira

Dallas-Samira

Dallas fuglearbeid uten reis og Samira fuglearbeid uten reis.
Rangering: Med fugl- Nala-Samira-Dallas-Kira
Uten f.arb: Luba-zizou-lakris-pippi-nora-frodo-toya-adam-sifo-grain

 

8.slipp IS J-Tyfon Av Kjerringholm – ES Rakbjørglias Dell’a Rosa

7slipp

Rosa og Tyfon går godt, Rosa støkker to ganger. Tyfon over rosa.

 

9.slipp ES Tiurfotens Tilde – IS Imingens Lk Indi

9slipp

Begge går godt. Indi settes over.

Rangering etter 1 runde: Med fugl- Nala-Samira-Kira-Dallas
Uten f.arb: Luba-Zizou-Indi-Lakris-Tilde-Pippi-Nora-Frodo-Toya-Adam-Sifo-Grain

 

2. RUNDE

Oppsett:

Pippi-Adam

Nora-toyah

Sifo-frodo

Grain-luba

Kira-lakris

Nala-zizou

Dallas-tyfon

Samira-tilde

Rosa-Indi

10. slipp  Pippi- Adam

Gode søkere, Adam hårfint over. Rangering: Adam, Pippi.

11. slipp

Nora – Toyah

Toyah fuglearbeid med felling. Apporterer dessverre ikke. Utgår.

12. slipp

Sifo – Frodo

Frodo støkker rype. Justerer seg til stand. Sifo kommer til og sekunderer. Går forbi Frodo og utgår. Tomstand på Frodo. Nora slippes på da hun har tid til gode. Begge utgår.

13. slipp

Grain – Luba

Luba hårfint over Grain.

Rangering: luba-Pippi-Adam-grain

14. slipp

Kira – Lakris

To gode søkere, Kira over. Rangering: Kira m fugl-luba-lakris-Pippi-Adam-grain

15. slipp

Nala-Zizou

Zizou går glimrende. Nala kommer bort og må utgå.

Rangering: Kira m fugl-luba-lakris-Pippi-Zizou-Adam-grain

 

16. slipp 

Dallas – Tyfon

Tyfon støkker tre ganger. Utgår. Dallas fuglearbeid med reis og felling.

Rangering: Kira med fugl, Dallas med fugl, Luba-Lakris-Pippi-Zizou-Adam-Grain

 

17. slipp

Samira – Tilde

Begge går godt. Samira over.

Rangering: Samira med fugl, Kira med fugl, Dallas med fugl, Luba-Lakris-Tilde-Pippi-Zizou-Adam-Grain

18.slipp

Indi-rosa

Ingenting skjer.

VINNER AV SØLVHUNDEN 2015: RINGVASSØYAS SAMIRA, EIER/FØRER: STEIN MARTINSEN

2 VK Berkjestølens Kira, eier/fører: Kristin Watle

3 vk Eidemlias Dallas T eier/fører: Henry J. Espeset