Kjære alle NFK medlemmer!

Kristin Therese GustafsonInformasjon

2020 er nå snart på hell og nok ett år med medlemsaktiviteter er over. Ett merkelig år ble det med mange avlysninger og utsettelser grunnet Covid 19.

Aktivitetsplanen vi satte opp i starten på året ble sterkt redusert noe som var nødvendig for å ivareta myndighetenes anbefalinger og helsen til oss alle.

Vi fikk likevel gjennomført  bla hyggekvelder, klubbtreff, kursaktiviteter, trening i Vassfjellet, sommertreff med Sølvhundutstilling, skogprøve og Sølvhundprøven på Kongsvold.

Mange flotte medlemsresultater både lokalt og nasjonalt også dette året, noe klubben er stolt av og setter stor pris på.

Husk å melde inn resultatene i Sølvhundcupen😊

Vi har nå fått inn jubileumsartikler som T-shirt, caps og hundeførervest som dere kan bestille på post@nordenfjeldskefk.no

Vi jobber for at dere skal ha det bra, og trives hos oss. Vi ser nå frem til 100-års jubileum og håper at vi kan få gjennomført gode jubileumsarrangementer.

Klubben har også i år hatt en meget positiv medlemsutvikling og ønsker spesielt de nye velkommen inn i NFK.

Riktig God Jul til dere alle hundevenner og ta  godt vare på hundene.   

Leder NFK Bjørn Sand