INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Geir AakvikArrangementer, Informasjon, Medlemsmøte

generalforsamling

Tirsdag 24/2- 2015 Kl. 19.30 i Sparebank 1 sine lokaler, Søndre gt 4,

Trondheim

Saksliste:

1. Valg av dirigent
2. Valg av referent + 2 underskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av saksliste
5. Styrets beretning 2014
6. Regnskap pr. 31.12.2014 med revisjonsberetning
Budsjett 2015
7. Fastsettelse av kontingent
8. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag etter fristen.
9. Valg i overenstemmelse med §§5 og 6

Styrets innstilling ang punkt 7: Ingen økning

Etter generalsforsamling blir det servert kaffe og kake. Informasjon om aktiviteter fra styret 2015, og ellers trivelig hoinprat 

Velkommen!

Styret

 

appetitt-logo-400x179