Innkalling til GENERALFORSAMLING og utdeling av UTMERKELSER 2019

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Tirsdag 11. februar 2020 kl. 19.00    

 i SpareBank1-hytta i Granåsen

Saksliste:

  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent, to underskrivere og tellekorps
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av saksliste
  5. Styrets beretning 2019
  6. Regnskap pr. 31.12.2019 med revisjonsberetning
  7. Innkomne saker
  8. Valg i overenstemmelse med §§5 og 6

Enkel servering, velkommen!

Mvh Styret