Innkalling til Generalforsamling og utdeling av Årets priser 2021

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Avholdes tirsdag 15. februar 2022 kl. 19.00 på Kvilhaugen Gård (Blusuvollsbakken 20/ www.kvilhaugen.no)  

NB!! Ved evt. skjerping av korona-tiltakene basert på nasjonal/ lokal smittesituasjon blir Generalforsamling gjennomført digitalt, og det sendes ut en egen Teams invitasjon på e-post med praktisk informasjon til alle påmeldte.

PÅMELDING !! med frist mandag 14/2 sendes til post@nordenfjeldskefk.no

Saksliste:

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av referent, to underskrivere og tellekorps
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning 2021
 6. Regnskap pr. 31.12.2021 med revisjonsberetning
 7. Budsjett 2022 / Kontingent 2023
 8. Innkomne saker
 9. Valg i overenstemmelse med §§5 og 6

Og vi avslutter med,

 • Utdeling av Årets priser 2021
 • Aktivitetsplan for 2022

Enkel servering, velkommen!

Mvh Styret