INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Geir AakvikArrangementer, Medlemsmøte

Tirsdag 23/2- 2016 Kl. 19.00 i Granåsen ved hoppbakken. (Sparebank 1 hytte)
Saksliste:
1. Valg av dirigent
2. Valg av referent + 2 underskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av saksliste
5. Styrets beretning 2015
6. Regnskap pr. 31.12.2015 med revisjonsberetning
Budsjett 2016
7. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår økning som følger: Hovedmedlem fra 320 til 330 kr, Husstandsmedlem fra 120 til 130 kr.
8. Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag etter fristen.
9. Forslag til tillegg i NFK’s lover. Signaturrett og Prokura
Foreningens leder har prokura. Leder og nestleder sammen har signaturrett.
10. Valg i overenstemmelse med §§ 5 og 6

Etter generalsforsamling blir det servert kaffe og kake. Informasjon om aktiviteter fra styret 2016, og ellers trivelig hoinprat

Velkommen!
Styret