Innkalling til digital GENERALFORSAMLING 2021

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Avholdes tirsdag 16. februar 2021 kl. 19.00   

( Det sendes ut en egen Teams invitasjon på e-post med praktisk informasjon/ aksepteres ved deltakelse)                      

Saksliste:

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av referent, to underskrivere og tellekorps
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Årsberetning 2020
 6. Regnskap pr. 31.12.2020 med revisjonsberetning
 7. Budsjett 2021 / Kontingent 2022
 8. Innkomne saker
 9. Valg i overenstemmelse med §§5 og 6

Og vi avslutter med,

 • Utdeling av Årets priser 2020
 • Aktivitetsplan for 2021

Mvh Styret

Årsberetning 2020 m foreløpig regnskap (1) Foreløpig innstilling til styre og utvalg i NFK ved Generalforsamlingen 2021 (1)