Generalforsamling og utdeling av Årets priser 2021

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Tirsdag 15. februar 2022 kl. 19.00

Viser til tidligere utsendte innkalling.
På grunn av de nåværende smitteforhold vil generalforsamlingen gjennomføres på Teams.
Bruk denne linken og logg dere på i god tid før kl 19:00.

Klikk her for å delta i møtet


Saksliste:

  1. Valg av dirigent
  2. Valg av referent, to underskrivere og tellekorps
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av saksliste
  5. Årsberetning 2021
  6. Regnskap pr. 31.12.2021 med revisjonsberetning
  7. Budsjett 2022 / Kontingent 2023
  8. Innkomne saker
  9. Valg i overenstemmelse med §§5 og 6

Og vi avslutter med,
– Utdeling av Årets priser 2022
– Aktivitetsplan for 2022

Hvis noen har problemer med å koble seg opp på Teams, ta kontakt med
Kristin Gustafson, tlf 922 05 077

Mvh Styret