Generalforsamling NFK 2022

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Generalforsamling i Nordenfjeldske Fuglehundklub er berammet til tirsdag 15. februar 2022 kl 19:00

Innkalling med sakspapirer sendes ut 3 uker før møtet. Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet, og forslag på kandidater til valgene sendes til følgende epost adresse: post@nordenfjeldskefk.no innen 15. januar 2022.

Med vennlig hilsen

Styret i NFK