Generalforsamling NFK 2021

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Generalforsamling Nordenfjeldske Fuglehundklub er berammet til tirsdag 16. februar 2021 kl. 19.00

Innkalling sendes ut 3 uker før møtet. Forslag eller saker fra medlemmene som ønskes behandlet sendes til post@nordenfjeldskefk.no innen tirsdag 19. januar 2021.

Mvh Styret