Dreiebok Sølvhundprøven VK finale 01.09.2019

Kristin Therese GustafsonInformasjon

Arrangør: Nordenfjeldske Fuglehundklub

Terreng: Hjerkinn Nord (Høy og Lav)

Dommere: Svein Sellie og Lars Olav Sagberg

Vær og føreforhold: Regntungt fra morgenen med enkelte tyngre regnbyer på starten av dagen. Etter hvert tørt greit vær med noe (ikke sjenerende) vind.

Øvrig: Vi kan dele ut Cacit og Res.cacit i dag og ikke minst den gjeve «Sølvhunden» til dagens vinner (forutsatt utstillingspremiert). For øvrig avvikles Sølvhundfinalen uten felling pga sentrale myndigheters nekt for dispensasjon for felling før jaktstart.

Disse hadde kvalifisert seg til finalen gjennom VK-kval og VK-semi fredag og lørdag:

1  ES Sletthallens Panto /NO 56085/10         E/F Lund, Per Erik

2  GS Tøfteaasen’s Pia /NO 40648/14           E/F Aas, Robert

3  P   Eidemlia’s Singha /NO 46073/11          E/F Eidem. Liv/Eidem, Bjørnar

4  IS  Bjerkaasen’s Bk-Triac /NO32295/11     E/F Bjerke, Elisabeth/ Bjerke Asgeir

5  IS  Imingens IO Bajaz /NO39198/15           E/F Hagen, Kristin

6  B   Tromsørypa’s Pa Liz /NO35374/13       E/F Skjæran, Per Johnny

7  B   Kvikksteps Mira /NO45076/13               E/F Winther, Eivind

8  B   Orreskogen’s G-happy /NO35940/14    E/F Ellefsen, Anders

9  KV Tiurjegerens Solo av Sognexpressen /NO54523/12   E/F Brenden, Robert

10 P  Jutevatnets Gavas /NO39699/13          E/F Smistad, Bjørn Sverre

11 IS Norrlands Guidens Peak Performance /SE40980/2012 E/F Sperre, Jan

12 IS Bålholmen’s EE Tisi /NO45840/14        E/F Molvær, Vidar

13 GS Soknahåggån’s L Frisk /NO47554/15  E/F Engen, Bjarne

14 ES Knutsvollens Hi-tex /NO51753/13        E/F Rødsjø, Ingvar

15 P   Eidemlia’s Kein /NO33811/14               E/F Larssen, Finn Olav

16 P Østagløtten’s Luba /NO34862/13           E/F Stenerud, Frode

17 ES Vigdaættas Coca /NO39593/16          E/F Watle, Kristin/Watle Bjørn

18 ES Maja /NO56248/12                             E/F Christophersen, Arild        

Vi starter i et åpent område etter å ha gått noen hundre meter opp Kongeveien. Det er rapportert om mye ryper i terrengene tidligere på prøven og det forventes «rock’n roll» fra start.

Forkortelser: FMR – Fuglearbeid med reis

                     FUR – Fuglearbeid uten reis

                     ST – Stand uten godkjent fuglearbeid

                     T – tomstand

                     SJ – Sjanse

                     SL – Slått på fugl   

(Rangering oppgis her ikke etter hvert slipp, men ble i terrenget redegjort for fortløpende).

Slipp 1.  Panto mot Pia. Rett etter slipp støkkes rype hvor begge er rolige. Hundene slipper seg ut i søk, men Panto kommer på nytti samme område – støkker igjen, blir for urolig og må utgå. Singha slippes på.

Slipp 2. Pia mot Singha. Singha tar straks føringen i slippet på vesentlig bedre framdrift og terrengdekning i forhold til Pia som innledningsvis bruker noe tid på å komme i gang. Singha over Pia.

Slipp 3. Triac mot Bajazz . Begge starter friskt i åpent terreng med mye undervegetasjon, men Triac har føringen i det Bajazz flere ganger vender feil på vind (side/mot) og kommer inn til fører. Slippet stoppes etter 10 minutter – Bajazz utgår.

Slipp 4. Liz mot Mira. Mira tar føringen i slippet med bedre framdrift og plan i forhold til Liz som også holder greit klassenivå. Rype letter i område hvor vi ser Mira og hun tar deretter straks stand i samme område. Når fører er på jaktbart hold, letter rype presist foran Mira som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent. Mira over Liz.

Rangering: Mira FUR/SJ, Singha, Liz SL, Pia 2 SJ

Slipp 5. Happy mot Solo. Happy tar straks føring mot Solo som bruker noe tid på å komme i gang. Stand på Happy – når fører er på jaktbart hold reiser Happy kontrollert og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer utmerket. Hundene slippes på likt og Happy fører slippet klart på bedre framdrift og plan. Ny stand på Happy og noe upresist FUR. Slippet stoppes – Solo utgår og Triac slippes på.

Slipp 6. Happy mot Triac.  Happy tar føringen i slippet i forhold til Triac som blir noe åpen. Happy støkker rype og er rolig. Det jobbes intenst i område med tett undervegetasjon. Under innkalling melder fører av Happy; «Stand under innkalling» – noe som framkaller «humring» i partiet. Happy får et nytt presist komplett fuglearbeid. Happy over Triac.

Rangering: Happy 2 FMR/FUR/SJ, Mira FUR/SJ, Singha, Liz SL, Pia 2 SJ, Triac SL/SJ  

Slipp 7. Gavas mot Peak. Innledningsvis tar Gavas føringen i det Peak i starten blir noe nøye i utredning der han støkker rype og forholder seg rolig. Utover i slippet tar Peak over og slipper seg ut i søk som holder greit VK-nivå. Gavas blir ineffektiv mot slutten av slippet, avbryter søket og kommer flere ganger inn til fører. Ny sjanse som belastes hundene. Peak over Gavas som utgår.  

Slipp 8. Frisk mot Tisi: Begge trykker til fra start og jakter med stor intensitet i sidevind. Stand på Frisk – uten at det presenteres fugl. Dommerne melder «kobling» da Tisi står koblet /klar bak og hundene skal settes på likt i området. Rype letter straks etter koblingsordre som ikke belastes. Det letter rype 2 ganger ila slippet som belastes som reell sjanse. Tisi settes hårfint over på noe bedre forutsigbarhet.

Rangering: Happy 2 FMR/FUR/SJ, Mira FUR/SJ, Singha, Liz SL, Tisi 2 SJ, Frisk 2 SJ/T, Pia 2 SJ, Peak 2 SJ, Triac SL/SJ

Slipp 9. Hi-tex mot Kein: Hi-tex fører slippet på vesentlig bedre reviering i sidevind mot Kein som blir noe åpen. Stand på Kein langt ute og det brukes noe tid på å komme ned. Dette er i grenseland for anvist terreng. Når fører er på jaktbart hold letter rypekull presist foran Kein som er rolig i oppflukt og skudd. Utreder/apporterer korrekt. Det settes på likt og Hi-Tex fører slippet med glimrende søksopplegg i motvind. Dette resulterer i en stram stilfull stand på Hi-tex rett før Kein støkker rype og er rolig på flanken. Rype letter presist foran Hi-tex som er helt rolig i oppflukt og skudd. Hi-tex går fram, rype letter noe bak der kullet satt – det skytes, men dette godkjennes ikke av dommerne. Videre utredning og apporterer korrekt. Hi-tex over Kein.

Slipp 10. Luba mot Coca (her blir det Rock’n roll): Begge jakter intenst i et område med særdeles tung undervegetasjon. Luba med tidvis noe større bredde i søket. Stand på Coca som ikke kan presentere fugl, deretter presist fuglearbeid med villig reis og ro i oppflukt og skudd på Coca – utreder/apporterer korrekt. Det slippes på likt og etter noe tid kaster hundene seg samtidig i stand side om side og får FMR (noe upresist på Coca).  Det utredes greit av begge på likt og Luba får utlagt apport som hentes korrekt. Stand på Coca hvor rype letter bak. Mot slutten av slippet kaster Luba seg i stand i lyngen – Coca er i samme område uten å se Luba og tar rypekylling i oppflukten som apporteres korrekt. Slippet er over. Coca over Luba   

Dommerne tørker svetten/setter seg ned og kommer til følgende rangering:

Rangering: Happy 2 FMR/FUR/SJ, Mira FUR/SJ, Tex FUR/SL/SJ, Coca 2 FMR/SL/SJ/2 T, Luba FMR/ST/SL/SJ, Kein FUR/SL/SJ, Singha, Liz SL, Tisi 2 SJ, Frisk 2 SJ/T, Pia 2 SJ, Peak 2 SJ, Triac SL/SJ

Slipp 11. Maja mot Pia (som da er første hund i 2. runde).: Begge starter friskt i motvind med Maja som den førende. Maja sees i stram stand og Pia kommer til og går elegant forbi Maja og stiller seg foran. Maja får anledning til å presentere fugl – går villig på men det er tomt. Slippet stoppes, Pia har forbrutt seg og avsluttes. Singha settes på så Maja skal få anledning til å bli ferdig med sitt slipp i 1. runde.  

Slipp 12. Maja mot Singha (som da er ute i sin 2. runde).: Singha tar straks føringen og glir etter hvert inn i en stand samtidig som Maja fester stand noe til venstre i samme område. Begge får anledning til å presentere fugl – det er tomt foran Maja, mens Singha får et komplett FMR med presis villig reis. Nydelig utredning og nytt tilsvarende FMR. Apporterer prima. Det settes på likt og etter noe tid meldes stand på Maja som ikke kan presentere fugl. Slippet stoppes. Singha over Maja som utgår. Singha har noe tid til gode i sin 2. runde

Det er lunch høyt i fjellet, sola har fått tak og deltakere/dommere tar en velfortjent hvil. Stemningen er god – det telles skudd/fikses på revolvere.13 hunder er med til 2. runde. 6 av disse har ett eller flere tellende fuglearbeid. 1 hund har ikke hatt sjanse på fugl i 1. runde.

Rangering etter 1. runde: Happy 2 FMR/FUR/SJ, Mira FUR/SJ, Tex FUR/SL/SJ,  Coca 2 FMR/SL/SJ/2 T,  Luba FMR/ST/SL/SJ,  Kein FUR/SL/SJ,  Singha, Liz SL, Tisi 2 SJ, Frisk 2 SJ/T,  Pia 2 SJ, Peak 2 SJ, Triac SL/SJ

Følgende er ute etter 1. runde: Panto, Bajazz, Solo, Gavas, Maja

Det blir følgende oppsett for 2. runde

Triac – Liz

Mira – Happy

Peak – Tisi

Frisk – Hi-tex

Kein – Luba

Coca

Slipp 13. Triac mot Liz: Liz tar føringen i slippet med bedre reviering i sidevind i forhold til Triac som blir noe åpen i søksopplegget. Stand på Liz uten at fugl presenteres. Mot slutten av slippet forsvinner begge over en kant og blir borte. Liz kommer tilbake – Triac blir borte og etter noe tid kommer koblingsordre. Straks etter og før neste slipp igangsettes, sees Triac i stand i nærområdet og tas med videre. Liz over Triac i dette slippet.

Slipp 14. Happy mot Mira: Begge holder utmerket klassenivå med Happy i føringen etter hvert på bedre bredde og framdrift. Stand på Happy som får nytt presist FUR. Begge jakter nå intenst i fjellside med vind i mot. Rett før innkalling «smeller» Happy i stand noe opp i terrenget. Når en svett/sliten fører kommer til reiser Happy kontrollert og presist ryper nok en gang og er rolig i oppflukt og skudd – en kort effektiv utredning og slippet er over. Happy over Mira.

Rangering (2. runde så langt): Happy 3 FMR/2 FUR/SJ., Mira FUR/2 SL/SJ, Liz SL/T, Triac SL/SJ

Slipp 15. Peak mot Tisi: Rett etter slipp støkkes rype i god motvind og slippet stoppes da begeret er fullt for begge som da utgår.

Slipp 16. Hi-tex mot Frisk: Begge går hardt ut i fjellside i motvind. Stand på Hi-tex etter kort tid. Når fører er på jaktbart hold reiser Hi-tex djervt/presist rype og er akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Under utredning nytt komplett fuglearbeid. Frisk har da fått sine sjanser i dag og slippet stoppes. Luba settes på.

Slipp 17. Hi-tex mot Luba: Hi-tex fører slippet på bedre terrengdekning. Luba holder også klassenivå med god margin. Ingen fugl observert i slippet. Hi-tex over Luba.

Rangering 2. runde: Happy 3 FMR/2 FUR/SJ, Hi-tex 2 FMR/FUR/SL/SJ, Luba FMR/ ST/SL/SJ, Mira FUR/2 SL/SJ , Liz SL/T, Triac SL/SJ

Slipp 18. Coca mot Kein.: Kein tar føringen i slippet – jakter med stort format i medvind. Coca holder også klassenivå. Det støkkes rype hvor begge er rolige. Rett før innkalling blir Kein borte og fører får noe tid på å finne Kein. Det meldes stand nedenfor en avsats i anvist terreng. Når fører kommer til reiser Kein presist/kontrollert ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Det letter ryper før Kein får igangsatt utredning og når denne kommer i gang får Kein nytt komplett fuglearbeid. Kein over Coca som utgår med for mange minus.

Dommerne oppsummerer for seg og kaller fram Singha som har noe tid til gode. Kein får noen minutter begrunnet i den tid det tok i 1. slipp å komme ned til ham i stand.

Slipp 19. Kein mot Singha (kort): Det veksles om føringen i slippet – ingen ryper observert (forunderlig nok).

Rangering (2 runde.): Happy 3 FMR/2 FUR/SJ, Singha 2 FMR, Hi-tex 2 FMR/FUR/SL/SJ, Kein 2 FMR/FUR/SL/2 SJ, Luba FMR/ ST/SL/SJ, Mira FUR/2 SL/SJ , Liz SL/T, Triac SL/SJ

Vi har 8 hunder igjen etter 2 runde. Alle hunder har nå hatt sjanser på fugl (de fleste mange sjanser på fugl) som i ulik grad er tatt vare på. Dommerne har en klar oppfatning av hundenes prestasjoner i så måte og Sølvhundfinalen 2019 avsluttes med følgende premieliste:

  1. VK-finale m/Cacit og Sølvhundvinner:   Happy – Anders Ellefsen
  2. VK-finale m/Res.cacit                           :   Singha – Bjørnar Eidem
  3. VK-finale                                                :   Hi-tex – Ingvar Rødsjø
  4. VK-finale                                                :   Kein –  Finn O. Larssen
  5. VK-finale                                                :   Luba – Frode Stenerud
  6. VK-finale                                                :   Mira – E. Winther 

Vi takker NFK for oppdraget med å dømme Sølvhundfinalen. Vi takker også for en trivelig dag i fjellet sammen med deltakere og hunder som bidro til en flott stemning og godt humør selv om noen dessverre ikke lyktes denne gang.    

Svein Sellie                                                           Lars Olav Sagberg