Aversjonsdressur Hund/Rein 2018

Geir AakvikArrangementer, Dressur

Det er også i år plan om å gjennomføre Aversjonsdressur i løpet av
Mai/Juni måned på Nerskogen, der Reineiere velvillig stiller sine dyr til disposisjon for oss. Dette i regi Meldal jakt og fiskarlag.
Dressuren foregår i stor innhegning bestående av myr med litt spredd vegetasjon.
Instruktører er Erling Stokkli og Kai I. Sterten

  • Egnet fottøy vil være støvler/fjellstøvler
  • Hund  skal bruke Dummy i 1 uke i forveien, og møter til dressur med denne på. Dummyen skal også hunden gå med i  noen dager i etterkant av dressuren.
  • Pris pr. hund 500.- (Kun kontant betaling).

 

Påmelding:

Påmelding og spørsmål rettes til Kai I. Sterten
Enten på mail til kai_sterten@hotmail.com
Eller på sms til mob.nr: 920 94 339
Påmelding må inneholde rase og alder på hund.