ÅRETS FØRER OG ÅRETS PRESTASJON NFK 2015

Geir AakvikJaktprøve resultater, Resultater

ÅRETS FØRER NFK 2015
Jan Terje Bårseth og Vigdis Nymark

janterje vigdis

 

ÅRETS PRESTASJON NFK 2015
Trine Frøseth Nielsen og Zettertjærns Vanilla

rypemyra