Rune Tyvold og Birger Stene tildelt gullmerke

Geir AakvikInformasjon

Rune Tyvold og Birger Stene ble i helgen tildelt NFKs gullmerke. Les begrunnelsen og se bilde av tildelingen her.

Ifølge statuttene for NFKs Gullmerke kan merket utdeles til flere personer i et jubileumsår. Ifølge de samme statutter skal merket tildeles person(er) som en anerkjennelse for arbeid i klubben og for gjennom sin personlighet å ha satt farge på klubblivet.

 

Gullmerkekomiteen, som består av May-Torhild Sæther, Jarle Karlsen og Odd E. Brattset, har besluttet at det for 2011 tildeles Gullmerke til to personer som komiteen mener oppfyller statuttenes krav.

 

Disse to personer er Birger Stene og Rune Tyvold.

 

Birger Stene:

Birger tildeles Gullmerket for sin innsats som nestleder og leder av klubben gjennom flere perioder. Spesielt vil vi nevne at han som leder for styret nedla et stort arbeid i forbindelse med omorganiseringen av fuglehund-Norge. Han er fortsatt tillitsvalgt i klubben, nå som leder av valgkomitèen. Hans lune og rolige vesen, og utstrakte løsningsorienterte måte å arbeide på, har bidratt til at han som person er respektert i miljøet over det ganske land.

 

Gullmerkekomiteen vil også bemerke Birger sin vilje til å ta et tak utenom de formelle verv han har innehatt. Han stiller velvillig opp og tar sine tørner med dømming, og rett som det er viser han sine kunster med trekkspillet i hyggelige lag!

 

Rune Tyvold:

Rune tildeles Gullmerket for sitt mangeårige engasjement først og fremst innen utstillingsutvalget i klubben. Han har vært utvalgets leder i flere perioder, og er per i dag utvalgsmedlem. Hans innsats har bidratt til at klubbens utstilling har vært avholdt uten plett og lyter, og med gode resultater.

 

Rune tar også et tak med dommerboka mellom hendene, og er en flott representant for det frivillige organisasjons-Norge – en av de som bidrar sterkt til at vi andre har et tilbud når vi skal bedrive våre ulike aktiviteter!
Vi gratulerer på det hjerteligste!
gullmerkevinnere-2011

Rune Tyvold og Birger Stene blir tildelt Gullmerket av Jarle Karlsen fra Gullmerkekomitéen.