Endring av styresammensetning Nordenfjeldske Fuglehundklub

Geir AakvikInformasjon

Av personlige grunner har Kåre Norum valgt å fratre som leder for Nordenfjeldske Fuglehund med virkning fra 31.mai 2018

NFK vil takke for den perioden Kåre har ledet klubben og ønsker han lykke til videre.

Bjørn Sand overtar som ny leder fra samme dato med Morten Rosanoff som nestleder

 

Birger Stene  vil lede Jaktprøvevalget etter Heidi Melø`s bortgang.

Ønsker alle lykke til med nye oppgaver

Bjørn Sand
Leder